Aktuella uppdrag

- utvecklar person och organisation

Uppdrag 2019


1. Föreläsning avseende strategisk värvning för kanslichefer och kommmunikationschefer


2. Utbildning av anställda och förtroendevalda avseende värvning


3. Rapport avseende ledarskapsprogram för chefsmedlemmarAvslutade uppdrag under 2018


Ett stort tack till alla uppdragsgivare och alla jag fick arbeta med under året i samband med de olika uppdragen!


1. Rådgivning avseende medlemsutveckling för en kanslichef


2. Projektledning, genomförande och utvärdering avseende ett utvecklingsprogram för chefer


3. Utbildning inom medlemsrekrytering/värvning för förtroendevalda och ombudsmän


4. Utveckling av ledarskapsprogram för förtroendevalda


5. Utveckla ett fackförbunds olika enheter avseende deras värvningsuppdrag


6. Styrelseutveckling via intervjuer av alla ledamöter
Avslutade uppdrag under 2017


Ett stort tack till alla uppdragsgivare och alla jag fick arbeta med under året i samband med de olika uppdragen!


1. Föreläsning om medlemsutveckling


2. Utbildare avseende ledarutveckling för förtroendevalda


3. Utveckling av ett chef- och ledarskapsprogram


4. Utbildare av Alumni-nätverk avseende ledarutveckling*


5. Rådgivning och coachning avseende medlemsutveckling för en kommunikationschef


6. Rådgivning och coachning avseende medlemsutveckling för en ombudsman


7. Rådgivning och coachning avseende ledarutveckling* för en ombudsman


8. Rådgivning och coachning avseende ledarutveckling* för en VD


9. Analys av studentverksamhet


10. Utveckling av kompetensprogram för förtroendevalda* Vid de här uppdragen använder jag mig av ledarutvecklingsverktyget IDI. Mer om detta finns på www.idi.se