Tjänster

"Mitt mål är att försöka bidra till ett bättre arbetsliv för alla"

Vad kan jag bidra med?

Min kompetens och målmedvetenhet   anpassad efter vad du eller ni behöver uppnå


Medlemsutveckling


Ökat inflöde

Minskat utflöde

Högre organisationsgrad

Ledarskapsutveckling


Ökad självkännedom

Ökade förståelse för andra

Du blir en bättre ledare

  Organisationsutveckling


  Utvärdering av organisationen

  Utvecklingsåtgärder

  Interim anställning som chef

 

TIDIGARE UPPDRAG

 

- Föreläsning och panelsamtal avseende medlemsutveckling


- Föreläsning för medarbetare hur man arbetar strategiskt och operativt med medlemsutveckling


- Föreläsning avseende strategisk värvning för kanslichefer och kommmunikationschefer


- Utbildning av anställda och förtroendevalda avseende värvning


- Rapport avseende ledarskapsprogram för chefsmedlemmar


- Rådgivning avseende medlemsutveckling för en kanslichef


- Projektledning, genomförande och utvärdering avseende ett utvecklingsprogram för chefer


- Utbildning inom medlemsrekrytering/värvning för förtroendevalda och ombudsmän


- Utveckling av ledarskapsprogram för förtroendevalda


- Utveckla ett fackförbunds olika enheter avseende deras värvningsuppdrag


- Styrelseutveckling via intervjuer av alla ledamöter


- Föreläsning om medlemsutveckling


- Utbildare avseende ledarutveckling för förtroendevalda


- Utveckling av ett chef- och ledarskapsprogram


- Utbildare av Alumni-nätverk avseende ledarutveckling*


- Rådgivning och coachning avseende medlemsutveckling för en kommunikationschef


- Rådgivning och coachning avseende medlemsutveckling för en ombudsman


- Rådgivning och coachning avseende ledarutveckling* för en ombudsman


- Rådgivning och coachning avseende ledarutveckling* för en VD


- Analys av studentverksamhet


- Utveckling av kompetensprogram för förtroendevalda* Vid de här uppdragen använder jag mig av ledarutvecklingsverktyget IDI. Mer om detta finns på www.idi.se