Tjänster

- utvecklar person och organisation

Medlemsutveckling

Tjänster:

Strategiutveckling

Analys- och förstudie

Personlig rådgivning

Föreläsningar

Utbildningar

Second opinion

Interimsanställning

Kommunikation

Tjänster:

Strategiutveckling

Analys - och förstudie

Rådgivning för chefer

Second opinion

Interimsanställning

ORGANISATIONSUTVECKLING

Fackförbund och andra medlemsorganisationer behöver löpande arbeta med utveckling och förändring för att vara relevanta för sina medlemmar. Jag genomför analyser och förstudier och utvecklar arbetssätt som effektiviserar er verksamhet och som ger bestående resultat.

PERSONALUTVECKLING

För att en organisation ska lyckas med sin strategi krävs ledare och medarbetare som förstår sitt eget och andras beteende.Via ledarskapsutbildningar och personlig rådgivning så ökar jag kompetensen hos era medarbetare/förtroendevalda så att ni får bättre förutsättningar att nå organisationens mål.

Utbildning

Tjänster:

Strategiutveckling

Analys- och förstudie

Personlig rådgivning

Interimsanställning

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapstest IDI

Styrelseutveckling

Ledningsgruppsutveckling


Rådgivning för chefer

Mitt uppdrag som rådgivare består ofta av att finnas som stöd och bollplank avseende att  identifiera och hantera strategiska och operativa utmaningar, både på grupp- och personnivå. Det kan också handla om att utveckla dig som chef och klargöra olika aspekter av ledarskapet.

Mål- och resultatstyrning

Jag hjälper chefer och beslutsfattare att analysera data, se mönster, förstå konsekvenserna av olika beslut, identifiera brister och förbättringsområden  vilket i slutändan resulterar i ett system för uppföljning som underlättar att ta rätt beslut avseende mål- och resultat.